Про Капітал Груп

 

УВАГА! Прикриваючись нашою компанією на території України працюють ШАХРАЇ! ТОВ "КУА "Капітал Груп" НЕ ВИДАЄ КРЕДИТІВ фізичним особам! ТОВ "КУА "Капітал Груп" не має жодного відношення до Приватного Підприємства "Капитал Груп". Звертайте увагу на назву та код ЄДРПОУ та уважно читайте договори!

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп"- професійний учасник фондового ринку, який здійснює управління активами інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових інвестиційних фондів) та є членом Української Асоціації інвестиційного бізнесу. Статутний капітал Компанії складає 30 млн. грн.  Компанія має свідоцтво про включення до реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів та Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності Компанії є нерухомість.
 
Зведення об'єктів нерухомості - це тривалий і витратний процес. Однією з головних задач, яку необхідно вирішити в процесі будівництва, є фінансування. Основними характеристиками даного процесу є необхідність розрахунку обсягів залучених і власних коштів, упорядкування процесу грошових потоків, що залучаються до будівництва, і контроль.
 
Партнером Компанії  у сфері інвестування в нерухомість є один з провідних операторів на ринку нерухомості - ПРАТ «Нерухомість Столиці» (НЕСТ).
 
 
 
Серед переваг використання інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) в процесі фінансування будівництва можна виділити наступні:
 
 
 

надійність - нерухомість займає лідируючі позиції за рівнем ліквідності.

прибутковість

-зростання цін на нерухомість на різних етапах будівництва;

- загальне зростання цін на житлову та комерційну нерухомість.

захищеність - мінімізація валютних ризиків - прив'язка до курсу валют Національного банку України на момент вкладення коштів.

 

•  

 
прозорість - максимальне інформаційне забезпечення учасників та акціонерів з питань діяльності фонду, структури активів, ситуації на ринку.
 
 

легітимність - законодавчо дозволений механізм фінансування будівництва об'єктів нерухомості, високий рівень державного регулювання та інформаційна прозорість.

контроль і облік інвестицій - ефективне управління фінансовими потоками.

доходність - уникнення проміжного оподаткування, оптимізація оподаткування по податку на прибуток і податку на додану вартість.

 

надійність - забезпечується структурою суб'єктів, які взаємодіють. Банк - зберігач, депозитарій, аудитор, незалежний оцінювач майна контролюють всі аспекти діяльності КУА.

гнучкість - можливість оперативно впливати на процеси фінансування декількох проектів.