Інформація про ліквідацію ПВІФ НВЗТ "Нові Будівельні Технології", порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог

29.03.2023

 

Інформація про ліквідацію

 Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду

 закритого типу «Нові будівельні технології» (код за ЄДРІСІ 233097)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (код за ЄДРПОУ 32307531),

порядку та строку предявлення кредиторами вимог

 

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (далі – «Фонд») повідомляє, що 28 березня 2023 року Загальними зборами учасників (Протокол б/н від 28.03.2023р.) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року (строк дії з 16.01.2012 року – до необмежений, далі – «Компанія») прийняте рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку з безперспективністю та економічною недоцільністю подальшої роботи Фонду.

 

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у звязку з прийнятим рішенням про припинення його діяльності шляхом ліквідації:

  1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після розміщення цього повідомлення в загальнодоступній інформаційній ній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті Компанії та триває 2 (два) місяці.
  2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства. Заяви про задоволення вимог кредитора приймаються виключно: особисто від кредитора (його уповноваженого довіреністю представника) або направлені на адресу Ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.
  3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отримання.
  4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.
  5. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду:

04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14, тел./факс: (044) 594-13-19, (044) 594-28-14.

Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00, e-mail: info@capital-group.com.ua

 

Голова Ліквідаційної комісії  ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології»/ Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп» ___________________   Дуболазов М.О.

 

 

Повний текст повідомлення знаходиться за посиланням.