Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію ПВІФ НВЗТ "Гарантований"

18.12.2015

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію

ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

 «ГАРАНТОВАНИЙ» ТОВ «КУА «КАПІТАЛ ГРУП»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32307531)

(далі -  «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду (свідоцтво про внесення Фонду до ЄДРІСІ № №823 видане 02 листопада 2007 року,  код за ЄДРІСІ 233823) повідомляє, що 17 грудня 2015 року Загальними зборами учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, діяльність з управління активами серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року (строк дії з 16.01.2012 року – до необмежений) було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду (Протокол б/н від 17 грудня 2015 року Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Капітал Груп»).

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку з прийнятим рішенням про дострокове припинення його діяльності шляхом ліквідації:

1.     Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та триває  рівно один календарний місяць. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Гарантований» ТОВ «КУА «Капітал Груп» письмово підтвердили відсутність вимог до Фонду у зв’язку з прийняттям рішення про його ліквідацію.

2.     Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням ТОВ «КУА «Капітал Груп», із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3.     Кожна заява по задоволенню вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати ії отримання.

4.     На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою вказаною в заяві кредитора.

5.     Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14, тел./факс: (044) 594-13-19, (044) 594-28-14.

 

Голова Ліквідаційної комісії ПВІФ НВЗТ «Гарантований»/ Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп» ___________________   Дуболазов М.О.