Інформація про ліквідацію ПВІФ НВЗТ "Капітал-рекорд", порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог

29.03.2023

Інформація про ліквідацію

 Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду

 закритого типу «Капітал-рекорд» (код за ЄДРІСІ 233455)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (код за ЄДРПОУ 32307531),

порядку та строку предявлення кредиторами вимог

 

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал-рекорд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (далі – «Фонд») повідомляє, що 28 березня 2023 року Загальними зборами учасників (Протокол б/н від 28.03.2023р.) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року (строк дії з 16.01.2012 року – до необмежений, далі – «Компанія») прийняте рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку з безперспективністю та економічною недоцільністю подальшої роботи Фонду.

 

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у звязку з прийнятим рішенням про припинення його діяльності шляхом ліквідації:

  1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після розміщення цього повідомлення в загальнодоступній інформаційній ній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті Компанії та триває 2 (два) місяці.
  2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства. Заяви про задоволення вимог кредитора приймаються виключно: особисто від кредитора (його уповноваженого довіреністю представника) або направлені на адресу Ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.
  3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отримання.
  4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.
  5. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду:

04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14, тел./факс: (044) 594-13-19, (044) 594-28-14.

Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00, e-mail: info@capital-group.com.ua

 

 

Голова Ліквідаційної комісії ПВІФ НВЗТ «Капітал-рекорд»/ Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп» ___________________   Дуболазов М.О.

 

 

 

 

 

Повний текст повідомлення знаходиться за посиланням.