Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію ПВІФ НВЗТ "Вітязь"

18.04.2019

Повідомлення про ліквідацію

Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Вітязь» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (код за ЄДРІСІ 233825)

 (далі -  «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 18 квітня 2019 року Загальними зборами учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, діяльність з управління активами серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року (строк дії з 16.01.2012 року – до необмежений, далі – «Компанія») було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду (Протокол б/н від 18 квітня 2019 року).

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:

1.   Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду – два місяці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні).

2.   Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії, із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3.   Кожна заява по задоволенню вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати ії отримання.

4.   На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою вказаною в заяві кредитора.

5.   Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14, тел./факс: (044) 594-13-19, (044) 594-28-14.

 

Голова Ліквідаційної комісії ПВІФ НВЗТ «Вітязь» Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп» ___________________   Дуболазов М.О.

 

Повний текст повідомлення про ліквідацію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІТЯЗЬ» ТОВ «КУА «КАПІТАЛ ГРУП» знаходиться за посиланням.