Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

14.08.2013

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Національний проект»

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «Національний проект» (код ЄДРПОУ 35931793) (далі – Фонд) відбудуться 17 вересня 2013 року о 15.00 годині за адресою: офіс 701, вул. Урицького, 45, м. Київ, Україна, 03035. На участь в загальних зборах мають право акціонери, які є власниками акцій станом на 11 вересня 2013 року. (Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 вересня 2013 року).

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації.

3. Про зупинення розміщення акцій Фонду.

4. Про створення, обрання, затвердження складу та призначення Ліквідаційної комісії.

5. Про затвердження положення про Ліквідаційну комісію.

6. Затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів.

7. Про встановлення порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог.

 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 17 вересня 2013 року з 14.30 до 15.00 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати:

 - фізичні особи - документ, що посвідчує особу;

 - уповноважені особи або представники юридичних осіб – документ, що посвідчує особу, та доручення, що підтверджує повноваження, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Для отримання додаткової інформації, довідок чи подачі пропозицій щодо порядку денного загальних зборів, а також ознайомлення з документами, можна звертатися за адресою проведення зборів кожного робочого дня з 09.00 до 18.00.

 

Телефон для довідок (044) 594 13 19.

Голова Наглядової ради Рябінін С.В.