Повідомлення про зміну дати початку розрахунків з учасниками

03.09.2014

Повідомлення ПАТ «ЗНКІФ «Національний проект» про зміну дати початку розрахунків з учасниками

На виконання 2 абзацу 2 пункту розділу ІІІ «Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду», затверджено Рішенням НКЦПФР № 2606  від 19.11.2013 р. Ліквідаційна комісія повідомляє про зміну дати початку розрахунків з учасниками. У зв’язку з цим вносить зміни до п.5.3.  Повідомлення акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «Національний проект» (далі – Фонд) про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду, яке було опубліковано у виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №201 від 24 жовтня 2013 року шляхом викладення в наступній редакції:

«5.3. Строки здійснення розрахунків: Розрахунки з учасниками розпочнуться 07 жовтня 2014 р. та будуть здійснюватись не більше 3-х місяців з дати початку розрахунків.»

Голова Ліквідаційної комісії                                               Андрусенко Д.А.